Відповідно до Закону України "Про освіту"

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

На даній сторінці можна знайти окремі нормативні документи, які регламентують нашу діяльність в рамках надання освітніх послуг філією опорного закладу.

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

- статут закладу освіти; (Положення про філію)

- ліцензії на провадження освітньої діяльності;

посилання на відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

-структура та органи управління закладу освіти;

-кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

-освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

-територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти); (посилання на рішення виконавчого комітету)

-ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

-мова (мови) освітнього процесу;

-наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

-матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

-напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

-результати моніторингу якості освіти;

-річний звіт про діяльність закладу освіти;

-правила прийому до закладу освіти;

-умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).Посилання на порядок реагування.

Кiлькiсть переглядiв: 311

Коментарi